The defiant love story of a lovesick guy

  •  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    The defiant love story of a lovesick guy: This guy has a special relationship with Suzume Mino, ibig sabihin, gumawa ng love contract ang dalawa na nagbubuklod sa kanilang dalawa. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang isip ni Suzume Mino at nagkaroon siya ng bagong manliligaw at gusto niyang makipaghiwalay sa lalaking ito sa katahimikan, ngunit pagkatapos ay tumanggi pa rin itong lalaki na pumayag at hinabol siya para makipagtalik sa ibang lalaki. Pagkatapos noon, pinilit niya si Suzume Mino na manatili sa bahay at pagsilbihan siya ng sekswal araw-araw, sa kabila ng pagbabago ng puso ni Suzume Mino. Ano ang kailangang gawin ni Suzume Mino para makatakas sa eksenang ito?