Ang puta ay nagtatrabaho bilang isang patutot para kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang asawa

  •  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Sa loob ng ilang taon matapos kong ikasal ang asawang naka-date ko mula noong ako ay estudyante, sabay na dumating sa amin ang kaligayahan at kalungkutan. Kalahating taon na ang nakalipas, ang aking asawa ay na-diagnose na may sakit at ako ay walang trabaho... Ang aking pinapangarap na bahay ay pasan lamang ng mga pautang, at wala akong ibang magawa kundi ang magtrabaho ng part-time sa gabi. Isang araw, pagdating ko sa hotel as usual, may nakilala akong kakilala. Ang taong iyon ay si Mr. Murai, isang gurong nang-aabusong sekswal, at pagkatapos ng araw na iyon ay nagpasiya akong ialok ang aking sarili bilang alaga ng gurong nangangasiwa sa seksuwal.